Java’da Veri Yapıları ve Algoritmalar (Robert Laforêt, 2018)

Robert LaForet tarafından yazılan kitabın 2. baskısı, doğru şekilde belirlenmiş bir talimat dizisinin (algoritma) veri yapıları ile çeşitli işlemlerin uygulanmasını nasıl sağladığının açıklamasına ayrılmıştır. Yazar, bu karmaşık konuyu açıklığa kavuşturmak için açık metin örnekleri sunar. Ek olarak, veri yapılarının çalışma prensibini açıkça gösteren bir çevrimiçi programın başlatılması önerilmektedir. Örnekler Java’da sunulmuştur, ancak materyali incelemek için C ++ veya diğer dilleri bilmek yeterlidir.

Kitap, okuyucunun algoritmaların teorik temelleri ve nesne yönelimli programlamayla tanışmasıyla başlıyor. Daha sonra, diziler, sıralar, yığınlar ve kuyruklar, özyineler, ağaç yapıları, karma tablolar ve diğer önemli konular sıralı bir şekilde (basitten karmaşığa) tartışılır.

Öğreticinin amacı, kullanıcının belirli bir problemi çözmek için doğru algoritmayı seçmesine yardımcı olmaktır.